Lög félagsins

Lög Íslensk-ameríska félagsins

(Samþykkt á aðalfundi, 13. júní 1992, ásamt breytingum í 8. gr. d-lið samþykkt á aðalfundi, 19. desember 1996)


I. kafli Um nafn, heimilsfang og tilgang

1. gr.

Félagsskapur sá, sem stjórna skal samkvæmt lögum þessum heitir Íslensk-ameríska félagið.

2. gr.

Heimilisfang og varnarþing Íslensk-ameríska félagsins er í Reykjavík.

3. gr.

Íslensk-ameríska félagið styrkir samband Íslands og Bandaríkjanna á sviði menningar- og menntamála, viðskipta- og markaðsmála.

4. gr.

Tilgangur Íslensk-ameríska félagsins er að:

1. Stuðla að auknum skilningi á mikilvægi góðra samskipta milli þjóðanna.

2. Annast gagnkvæma kynningu á menningu og málefnum Íslands og Bandaríkjanna.

3. Koma fram fyrir hönd félaga sinna gagnvart opinberum aðilum og hliðstæðum samtökum erlendis.

4. Vinna að leiðbeiningarstarfi fyrir ungt fólk sem leitar sér menntunar og/eða starfsþjálfunar í Bandaríkjunum og fyrir bandarísk ungmenni hérlendis.


II. kafli Um aðild, árgjald og inngöngu

5. gr.

Félagar í Íslensk-ameríska félaginu geta orðið þeir, sem viðurkenna lög og samþykktir félagsins.

6. gr.

Stjórn Íslensk-ameríska félagsins gerir tillögur um árgjald félaga og framlög.

7. gr.

Þegar félagi hefur greitt árgjald telst hann hafa löglega aðild og skal nafn hans skráð í félagaskrá.


III. kafli Um félagsfundi og atkvæðisrétt

8. gr.

Aðalfund skal halda fyrir nóvemberlok ár hvert. Til aðalfundar skal stjórnin boða skriflega með minnst 2 vikna fyrirvara. Telst aðalfundur löglegur sé rétt til hans boðað. Aðalfundur fer með æðsta vald í öllum málefnum Íslensk-ameríska félagsins, innan þeirra marka sem lögin setja. Á aðalfundi skulu tekin fyrir eftirfarandi mál:

a. Stjórn félagsins gerir grein fyrir störfum á liðnu starfsári.

b. Skýrsla gjaldkera um fjárreiður Íslensk-ameríska félagsins. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins til samþykktar.

c. Lagabreytingar.

d. Kjör stjórnar:Í stjórn skulu sitja fimm manns og tveir til vara. Formaður skal kjörinn sérstaklega. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. Stjórnin tilnefni sér til aðstoðar aðila til að starfa og veita formennsku í ýmsum nefndum.

e. Kjör endurskoðenda:

1. Félagskjörinn endurskoðandi.

2. Löggiltur endurskoðandi.

f. Ákvörðun árgjalda.

g. Önnur mál.

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa þeir einir, sem skuldlausir eru við Íslensk-ameríska félagið.

9. gr.

Starfsár telst vera tímabilið milli árlegra aðalfunda. Félagsfundi skal halda þegar stjórnin ákveður; skal til þeirra boðað skriflega. Rita skal fundargerðir stjórnar, félags- og aðalfunda. Stjórn Íslensk-ameríska félagsins skiptir með sér verkum og stýrir málefnum félagsins milli aðalfunda. Stjórnarstörf eru ólaunuð.

10. gr.

Tillögur og breytingar á lögum Íslensk-ameríska félagsins skulu sendar stjórninni fyrir septemberlok ár hvert. Skal stjórn Íslensk-ameríska félagsins senda félögum til kynningar allar tillögur að lagabreytingum með aðalfundarboði. Lagabreytingar þurfa samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna.